Rôzne info nielen pre chovateľov - Toxoplazóza

 

V humánnej medicíne je obávaná Toxoplazmóza, si vyžaduje bližšie vysvetlenie, Ochorenie spôsobuje jednobunkový parazit Toxoplasma gondii a je prenosné na človeka. Konečným hostiteľom tejto toxoplazmy je mačka, medzihostiteľmi sú ostatné teplokrvné zvieratá a človek.
Jednoznačne najbežnejšou cestou k získaniu infekcie je kontakt so surovým mäsom hospodárskych zvierat. Niekedy stačí použiť neumytý nôž na surové aj hotové jedlá. Od mačky je možné sa nakaziť zárodkami, ktoré sa nazývajú oocysty, a sú vylučované trusom. Vylučované oocysty sa stávajú infekčnými až vtedy, keď su vystavené pôsobeniu vzdušného kyslíka minimálne 3 dni. Skôr ochorenie vyvolať nemôžu, pretože nie sú schopné ďalšieho vývoja.Väčšina inak zdravých mačiek oocysty vylučuje len raz v živote po dobu 1-3 týždňov. Potom sa u nich vyvinie dostatočná imunita, ktorá bráni k opätovnému nakazeniu. Bežne sa to u mačky stáva už v prvom roku života.

U ľudí prebieha toxoplazmóza prevažne asymptomaticky, prípadne sa môžu prejaviť príznaky podobné chrípke, horúčka, zväčšenie lymfatických uzlín. Len asi u 4% pacientov sa môžu prejaviť nervové príznaky (ochrnutie tváre, ospalosť, oslabenie reflexov…), takáto forma ochorenia sa zisťuje prevažne u ľudí s oslabenou imunitou ( infekcia HIV, po transplantácií orgánu, pri imunosupresívnej terapii).
U žien je nebezpečné, ak dôjde k prvej infekcii počas tehotenstva, ktorá môže spôsobiť v 1. trimestri potrat a v 2. prípadne 3. trimestri môže dôjsť k predčasnému pôrodu alebo vývojovým poruchám plodu.
Aj u ľudí sa tvorí po prvej infekcii aktívna imunita, takže ak boli u ženy zistené protilátky proti toxoplazmóze ešte pred otehotnením, nevzniká nebezpečenstvo poškodenia plodu.
Najčastejší zdroj nákazy u ľudí, však nie je kontakt s mačkami, ako sa mnohí domnievajú, ale hlavne konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne opracovaného mäsa ako aj zle umytej zeleniny a ovocia.
Takže, ak ste majiteľom mačky – mačiek, nemusíte sa ich zbavovať, ani počas tehotenstva. Stači dodržiavať hygienické zásady:

- nekonzumovať pokrmy zo surového mäsa a taktiež neochutnávať mäso počas jeho prípravy a následne si dôkladne umyť ruky. Pri zohriatí mäsa minimálne na 66 °C sa spoľahlivo ničia vývojové štádia parazita, a tiež zmrazením jeho na niekoľko dní
- umývať zeleninu a padnuté ovocie zo záhrady

- umývať si ruky po práci na záhrade, po maznaní sa s voľne žijúcimi zvieratami

- denné čistenie mačacej toalety (zárodky ničí horúca para), používanie rukavíc, prípadne prenechať čistenie počas tehotenstva na iného člena rodiny.