04.
01/2014

Choroby mačiek

Spolužitie mačky s človekom trvá takmer 5 000 rokov. Počas tohto obdobia mali mačky rôzne postavenie - boli zbožňované, ale aj prenasledované a zatracované. Donedávna bola mačka súčasťou vidieka. S rozvojom civilizácie mačka stráca svoje postavenie úžitkového domáceho zvieraťa. V mestách sa pre svoju reprodukčnú schopnosť a pre potenciálne nebezpečenstvo prenosu chorôb a rozličných parazitov stáva nevítaným problémom. Problém premnožienia rieši kastračný program. Zatiaľ je len „v plienkach“, ale počet jeho zástancov postupne narastá. Ďaľším problémom sú mačacie choroby a parazitity, najmä prenosné na človeka.

Kedže v dnešnej hektickej dobe sa zvýšil záujem o mačky, ale aj o možné zdravotné riziká spojené s nimi, som sa rozhodla napísať pár slov na túto tému. Choroby vyskytujúce sa u mačiek som rozdelila na neinfekčné, infekčné  (medzi nimi sú aj prenosné na človeka), parazitárne  (aj medzi  mimi sú prenosné na človeka) a dedičné (genetické). Nebudem písať o všetkých, spomeniem tie ktoré sú najčastejšie.

Niektorým chorobám venujem samostaný príspevok - ako napríklad HCM, alebo toxoplazmóze . Okolo tejto choroby panuje niekedy až hystéria založená väčšinou na nevedomosti.