01.
07/2017

Už sme všade

Malí výmyselníci už vykročili zo svojej izby a od tej chvíle sú všade ☺Pomáhajú vybaľovať nákup a niekedy sa im podarí aj celkom slušný úlovok - o ten sa treba bratsky podeliť ☺

Maine Coon - mainská mývalia mačka - www.maine-coons.sk